BACK     ชื่อท้องถิ่น     ชื่อวิทยาศาสตร์  :  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z


 

ชื่อวิทยาศาสตร์ - A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สะเภาลม

ชื่อพฤกษศาสตร์: Agapetes hosseana Diels

วงศ์ : ERICACEAE

ชื่ออื่น : แมวน้ำ

ไม้พุ่มอิงอาศัย มีรากอวบพอง อุ้มน้ำ ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับ รูปรีแกมรูปไข่กลับ ปลายใบมน โคนใบสอบ แผ่นใบหนา ดอกออกเดี่ยวหรือเป็นกระจุกตามซอกใบ 1-4 ดอก ก้านดอกเรียว กลีบดอกติดกันเป็นหลอดยาว ปลายแยกเป็น 5 กลีบสั้นๆ ดอกคว่ำห้อยลงสู่พื้น ผลสด กลม สีเขียว เมื่อสุกสีม่วงดำ

เขตกระจายพันธุ์และถิ่นกำเนิด : ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่างประเทศพบในภูมิภาคอินโดจีน ชอบขึ้นตามคาคบไม้ใหญ่และซอกหินที่มีมอสปกคลุม ในป่าดิบเขาที่ค่อนข้างโปร่งมีอากาศเย็นตลอดปี ที่ระดับความสูง 1,000-2,565 เมตร ออกดอกเดือน มกราคม-เมษายน

สถานภาพ : พืชหายาก