BACK     ชื่อท้องถิ่น     ชื่อวิทยาศาสตร์  :  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z


 

ชื่อวิทยาศาสตร์ - B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พังกา

ชื่อพฤกษศาสตร์: Bruguiera hainesii C.G.Rogers

วงศ์ : RHIZOPHORACEAE

ชื่ออื่น : ถั่วขาว

ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 10-20 เมตร โคนต้นมีพูพอนเป็นหลืบสูงมาเล็กน้อย โคนต้นมีรากหายใจโค้งแบบรูปเข่า ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามเป็นคู่สลับทิศทางเป็นกลุ่มตามปลายกิ่ง รูปรี หูใบคู่ประกบกันเป็นหลอดยาวเรียวหุ้มปลายยอด ดอกออกเป็นช่อสั้นๆ ตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง แต่ละช่อมี 2-3 ดอก บางครั้งดอกออกเดี่ยวๆ กลีบเลี้ยงติดกันคล้ายรูประฆัง ปลายแยกออกเป็นกลีบเรียวยาว 10 แฉก ติดทนอยู่กับผล และปลายแฉกจะงุ้มเข้าหาตัวผล ต้นอ่อนที่งอกจากเมล็ดตั้งแต่ผลยังติดอยู่บนต้น เป็นรูปทรงกระบอกยาวคล้ายซิการ์ โค้งเล็กน้อย

เขตกระจายพันธุ์และถิ่นกำเนิด : พบเฉพาะที่อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช และอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ต่างประเทศพบที่อินเดีย บังคลาเทศ พม่า และมาเลเซีย ขึ้นเป็นกลุ่มเล็กๆ กระจัดกระจายอยู่ในป่าชายเลนปะปนกับพรรณไม้สกุล Bruguiera ชนิดอื่น ออกดอกผลระหว่างเดือน กันยายน-พฤศจิกายน

สถานภาพ : พืชหายาก