BACK     ชื่อท้องถิ่น     ชื่อวิทยาศาสตร์  :  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z


 

ชื่อวิทยาศาสตร์ - C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หญ้าดอกลำโพง

ชื่อพฤกษศาสตร์: Centranthera siamensis  Yamazaki

วงศ์ : SCROPHULARIACEAE

ไม้ล้มลุก อายุปีเดียว ประเภทกึ่งพืชเบียน ในระยะแรกขึ้นเบียนรากพืชจำพวกหญ้า ต่อมาเจริญเติบโตได้เอง ลำต้นเรียว ตั้งตรง ขึ้นเดี่ยวหรือแตก 2-3 แขนง สูง 20-60 เซนติเมตร ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามเป็นคู่ส่วนบนของลำต้น ใบออกเยื้องกันเล็กน้อย แผ่นใบมีขนปกคลุมทั้งสองด้าน ดอกออกเดี่ยวตามซอกใบ สีม่วง กลีบเลี้ยงบาง มีขนปกคลุม กลีบดอกติดกัน ส่วนบนผายออกเป็นรูปแตร ปลายแยกเป็น 5 กลีบมน ผลแห้งเป็นฝักรูปขอบขนาน ปลายแหลม แตกตามยาว 2 ซีก

เขตกระจายพันธุ์และถิ่นกำเนิด : พบเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเนือและภาคตะวันตกเฉียงใต้ของไทย ขึ้นตามพงหญ้าในป่าสนเขาของภูเขาหินทรายในเขตจังหวัดเลย ชัยภูมิ และพื้นที่ล่างของป่าเบญจพรรณ ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ระดับความสูง 200-1,400 เมตร ออกดอกและผลเดือน กุมภาพันธ์-เมษายน

สถานภาพ : พืชถิ่นเดียว และพืชหายาก