BACK     ชื่อท้องถิ่น     ชื่อวิทยาศาสตร์  :  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z


 

ชื่อวิทยาศาสตร์ - C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โมกเทวา

ชื่อพฤกษศาสตร์: Chonemorpha griffithii  Hook.f.

วงศ์ : APOCYNACEAE

ชื่ออื่น : โมกดอย

ไม้เถาเนื้อแข็งขนาดใหญ่ ทุกส่วนมียางสีขาว กิ่งอ่อนมักเป็นสี่เหลี่ยม กิ่งแก่มีช่องอากาศทั่วไป ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามเป็นคู่ รูปรีกว้าง หรือรูปรีแกมรูปไข่กลับ ปลายแหลม โคนใบมนหรือเว้าเล็กน้อย ดอกใหญ่ ออกเป็นช่อสั้นตามปลายกิ่ง มีขนทั่วไป กลีบเลี้ยงติดกันที่ฐาน ส่วนบนแยกเป็นแฉกเว้าลึก กลีบดอกสีขาว ติดกันเป็นรูปแจกัน ปลายแยกเป็น 5 กลีบใหญ่ เกยกันคล้ายกังหัน ผลเป็นฝักคู่ รูปทรงกระบอกแคบ ปลายแหลม ยาวถึง 15 เซนติเมตร

เขตกระจายพันธุ์และถิ่นกำเนิด :  พบในเขตจังหวัดเชียงใหม่และน่าน ต่างประเทศพบที่อินเดีย จีน และภูมิภาคอินโดจน ขึ้นบนพื้นที่โล่งตามชายป่าดิบเขา ระดับความสูง 1,100-1,600 เมตร  ออกดอกและผลเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม

สถานภาพ : พืชหายาก