BACK     ชื่อท้องถิ่น     ชื่อวิทยาศาสตร์  :  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z


 

ชื่อวิทยาศาสตร์ - C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

พวงแก้วกุดั่น

ชื่อพฤกษศาสตร์: Clematis smilacifolia Wall.

วงศ์ : RANUNCULACEAE

ไม้เถาเนื้อแข็ง ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปไข่หรือรูปไข่กว้างเกือบเป็นรูปกลม ปลายแหลมโคนเว้าเป็นรูปหัวใจ เส้นใบ 3-5 เส้น ออกจากโคนใบ ดอก สีขาว กลิ่นหอม ออกเป็นช่อตามซอกใบ 2-3 ดอก กลีบรวม 6 กลีบ รูปขอบขนาน ด้านนอกสีม่วง ไม่มีกลีบดอก เกสรเพศผู้สีขาวจำนวนมากรวามเป็นกระจุกกลางดอก ผล เป็นผลกลุ่ม รูปแบน มีขนเป็นพู่ยาวเรียวที่ปลาย

เขตกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา : ภาคเหนือของไทย ต่างประเทศพบที่อินเดีย พม่า จีนภาคใต้ อินโดจีน ภูมิภาคมาเลเซียถึงนิวกินี พบตามป่าละเมาะ ป่าไผ่ ใกล้ลำธาร ที่ระดับความสูง 800-1,500 เมตร ออกดอกฤดูหนาว

สถานภาพ : พืชหายาก