BACK     ชื่อท้องถิ่น     ชื่อวิทยาศาสตร์  :  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z


 

ชื่อวิทยาศาสตร์ - C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

งวงชุ่ม

ชื่อพฤกษศาสตร์: Combretum pilosum Roxb.

วงศ์ : COMBRETACEAE

ชื่ออื่น : เครือเขามวก ตีนตั่งตัวแม่

ไม้เถาเนื้อแข็งขนาดใหญ่ ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามเป็นคู่ รูปรีแกมรูปขอบขนาน หรือรูปรีกว้าง แผ่นใบมีขนประปราย ดอกเล็ก สีชมพูม่วง ขึ้นแน่นเป็นกลุ่มบนช่อแตกแขนงสั้นๆ ตามปลายกิ่งและซอกใบ ช่อดอกมีขนสีน้ำตาลปกคลุม กลีบดอก 5 กลีบ ขนาดเล็กมาก เกสรเพศผู้ 10 อัน ยาวยื่นพ้นดอก ผลแห้ง รูปรี มี 5 ครีบ

เขตกระจายพันธุ์และถิ่นกำเนิด : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคตะวันตกเฉียงใต้ของไทย ต่างประเทศพบที่ อินเดีย พม่า จีน (ยูนาน เกาะไหหลำ) และภูมิภาคอินโดจีน ออกดอกระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม

สถานภาพ : พืชหายาก