BACK     ชื่อท้องถิ่น     ชื่อวิทยาศาสตร์  :  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z


 

ชื่อวิทยาศาสตร์ - C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ฟ้าคราม

ชื่อพฤกษศาสตร์: Ceratostigma stapfianum Hoss

วงศ์ : PLUMBAGINACEAE

ไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 0.5-1 เมตร กิ่งและยอดอ่อนมีขนนุ่มปกคลุม ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปรี โคนสอบ ปลายแหลม ขอบใบจัก มักเป็นสีแดง แผ่นใบสีเขียวซีด ดอก สีฟ้าเข้มหรือน้ำเงินอ่อน ออกเป็นช่อตามซอกใบ กลีบดอกติดกันเป็นหลอด ปลายแผ่กว้างออกเป็น 5 กลีบ แต่ละกลีบส่วนปลายเว้าเป็น 2 พู ปลายแหลม เกสรเพศผู้อยู่ในหลอดดอก

เขตกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา : ในประเทศไทยพบเฉพาะที่ดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ต่างประเทศพบที่พม่า ขึ้นตามซอกหินปูนที่โล่งสันเขาและไหล่เขา ที่ระดับความสูง 1,800-2,050 เมตร

สถานภาพ : พืชหายาก