BACK     ชื่อท้องถิ่น     ชื่อวิทยาศาสตร์  :  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z


 

ชื่อวิทยาศาสตร์ - C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เปราะภู

ชื่อพฤกษศาสตร์: Caulokaempferia thailandica K. Larsen

วงศ์ : ZINGIBERACEAE

ชื่ออื่น : เปราะภูกระดึง

ไม้ล้มลุก มีหัวใต้ดิน ลำต้นเทียมประกอบด้วยกาบของก้านใบซ้อนกันขึ้นมา สูง 20-40 เซนติเมตร ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับห่างๆ รูปขอบขนาน ช่อดอกออกที่ปลายต้น 3-6 ดอก สีชมพูอมม่วงหรือสีขาวอมชมพู กลีบดอกประกบกันเป็นหลอดยาวเรียว ผายออกตรงส่วนบนแยกเป็น 3 แฉก เกสรเพศผู้ที่เป็ฯหมันเปลี่ยนรูปคล้ายกลีบดอกด้านข้าง 2 กลีบ กลีบปากมีแต้มสีเหลืองตรงโคนกลีบ

เขตกระจายพันธุ์และถิ่นกำเนิด : พบเฉพาะในเขตจังหวัดเลย ขึ้นเป็นกลุ่มบนพื้นที่โล่ง มีชั้นดินอินทรีย์หนาและมีความชื้นสูง ตามลานหรือแอ่งบนภูเขาหินทรายของภูหลวงและภูกระดึง ระดับความสูง 1,100-1,500 เมตร ออกดอกเดือน พฤษภาคม-กรกฏาคม

สถานภาพ : พืชถิ่นเดียว และพืชหายาก