BACK     ชื่อท้องถิ่น     ชื่อวิทยาศาสตร์  :  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z


 

ชื่อวิทยาศาสตร์ - D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


กอกแดง

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Dacryodes kingii (Engl.) Kalkman

วงศ์ : BURSERACEAE

ชื่ออื่น : กือลอแซ

ไม้ต้น สูง 10-20 เมตร ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ เรียงเวียนสลับ ก้านใบยาว โคนก้านโป่งพอง แผ่นใบรูปขอบขนาน ปลายเป็นติ่งแหลม โคนเบี้ยว ขอบเรียบ ผิวเกลี้ยงทั้งสองด้าน ด้านล่างเห็นเส้นใบชัดเจน ใบแห้งสีน้ำตาลแกมเขียว ดอกเล็ก สีแดง แยกเพศ ออกเป็นช่อแตกแขนงตามง่ามใบ และปลายกิ่ง ผล รูปรี เบี้ยว เปลือกผลเหี่ยวย่นเมื่อแห้ง มี 1 เมล็ด

เขตกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา : ภาคใต้ของไทย ต่างประเทศพบที่มาเลเซีย ขึ้นตามสันเขาในป่าดิบชื้น ที่ระดับความสูง 100 - 300 เมตร ออกดอกเดือน เมษายน - พฤษภาคม ผลแก่ในเดือน
กรกฏาคม


สถานภาพ : พืชหายาก