BACK     ชื่อท้องถิ่น     ชื่อวิทยาศาสตร์  :  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z


 

ชื่อวิทยาศาสตร์ - H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ตาเหินไหว

ชื่อพฤกษศาสตร์: Hedychium ellipticum Buch. - Ham. ex Sm.

วงศ์ : ZINGIBERACEAE

ชื่ออื่น : สะเหิน สะเหินตัวผู้

ไม้ล้มลุกมีหัว อายุหลายปี ประเภทพืชอิงอาศัย ต้นเรียว ออกเป็นกอแน่น ต้นและใบคล้ายต้นข่า แต่ใบของต้นข่าแคบและเรียวกว่า ใบเดี่ยว เรียงสลับระนาบเดียว เยื้องกันเล็กน้อย รูปรีแกมรูปขอบขนานกว้าง ช่อดอกไม่แตกแขนง ตั้งตรง มีดอกสีขาวหลายดอก กลีบแคบยาว มีเกสรเพศผู้สมบูรณ์เพศเพียงอันเดียว ก้านเกสรเพศผู้ยาวเรียว ยื่นยาวเหนือดอก ตรงปลายเป็นอับเรณูสีเหลืองอมส้ม

เขตกระจายพันธุ์และถิ่นกำเนิด : ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ต่างประเทศพบที่ภูมิภาคหิมาลัยตะวันออกและพม่า ขึ้นแบบกล้วยไม้อิงอาศัยตามคาคบไม้ใหญ่ที่มีมอสปกคลุม หรือตามซอกหินที่มีอินทรีย์วัตถุสะสม ในป่าดิบเขาที่มีร่มเงา ของภูเขาหินทรายและภูเขาหินปูน ระดับความสูง 1,100 - 1,800 เมตร ออกดอกเดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน

สถานภาพ : พืชหายาก