BACK     ชื่อท้องถิ่น     ชื่อวิทยาศาสตร์  :  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z


 

ชื่อวิทยาศาสตร์ - H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


เหมือดคนแดง

ชื่อพฤกษศาสตร์: Helicia vestita  W.W. Smith

วงศ์ : PROTEACEAE

ไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 5-10 เมตร ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปไข่กลับแกมรูปขอบขนาน ขอบใบจักตื้น หรือจักมน แผ่นใบหนา ด้านบนสีเขียวเข้ม ด้านล่างสีเขียวอ่อนมีขนสีน้ำตาลประปรายหรือเกือบเกลี้ยง ดอกจำนวนมาก ออกเป็นช่อไม่แตกแขนงตามซอกใบ และตามกิ่งที่ใบร่วงไปแล้ว แกนช่อดอกมีขนสีน้ำตาลแดงหนาแน่น ดอกออกเป็นคู่ เรียงสลับถี่ๆ บนช่อ กลีบรวมติดกันคล้ายรูปทรงกระบอกยาวในดอกตูม เมื่อดอกบานส่วนบนจะแยกออกเป็น 4 กลีบแคบๆ ปลายกลีบม้วนงอ ผลสด กลม ผนังหนาแข็ง ผิวมีขนเกรียนคล้ายเกล็ดสีน้ำตาล มีเมล็ดแข็ง 1-2 อัน

เขตกระจายพันธุ์และถิ่นกำเนิด :  พบในเขตจังหวัดน่าน เลย ต่างประเทศพบที่จีน (ยูนนาน) ขึ้นในป่าดิบเขา ระดับความสูง 1,000-1,600 เมตร ออกดอกและผล เมษายน-กรกฏาคม

สถานภาพ : พืชหายาก