BACK     ชื่อท้องถิ่น     ชื่อวิทยาศาสตร์  :  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z


 

ชื่อวิทยาศาสตร์ - H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


แครกฟ้า

ชื่อพฤกษศาสตร์: Heterophragma sulfureum  Kurz

วงศ์ : BIGNONACEAE

ชื่ออื่น : แคตุ้ย แคปี่ฮ่อ แคอ้อน แคทุ่ง รังแรง นางแฮ้ง รงแห้ง ฮังแฮ้ง

ไม้ต้นขนาดกลาง ผลัดใบ ลำต้นและกิ่งคดงอ ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว ออกเป็นวงๆ ละ 3 ใบ ใบย่อย 3-4 คู่ รูปไข่กว้างหรือค่อนข้างกลม แผ่นใบกระด้าง ด้านบนสีเขียวเข้ม ด้านล่างมีขนนุ่ม สีน้ำตาลอมเทาหนาแน่น ดอกมีกลิ่นหอมอ่อน ออกเป็นช่อสั้นๆ ตามปลายกิ่ง กลีบดอกติดกันคล้ายรูปแตร ผลทรงกระบอกยาว แตกออกเป็น 2 ซีก ผิวมีขนสีน้ำตาลเหลืองหนาแน่น เมล็ดจำนวนมาก มีปีกบาง

เขตกระจายพันธุ์และถิ่นกำเนิด : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงหเนือ และภาคตะวันออกของไทย ต่างประเทศพบที่พม่า ลาว กัมพูชา ขึ้นตามป่าเต็ง - รัง ป่าละเมาะและที่แห้งแล้ง และตามคันนา ที่ระดับความสูง 50-350 เมตร ออกดอกเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ ผลแก่เดือน เมษายน - พฤษภาคม

สถานภาพ : พืชหายาก