BACK     ชื่อท้องถิ่น     ชื่อวิทยาศาสตร์  :  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z


 

ชื่อวิทยาศาสตร์ - H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


กระเชา

Holoptelea integrifolia (Roxb.) Planch.

วงศ์ : ULMACEAE

ชื่ออื่น : กระเจาะ ขะเจา กระเช้า กระเซาะ กาซาว ขะจาวแจง ฮังคาว พูคาวมหาเหนียว ฮ้างคาว

ไม้ต้นขนาดใหญ่ ผลัดใบ สูง 20-30 เมตร ลำต้นแตกกิ่งต่ำ เรือนยอดเป็นพุ่ม กิ่งย้อยห้อยลง เปลือกสีน้ำตาล อมเทา ใบเดี่ยว เรียงเวีนสลับ แผ่นใบป้อมถึงรูปรี รูปไข่กลับแกมรูปขอบขนาน ปลายแหลม โคนใบเบี้ยว มน หรือเว้าเล็กน้อย ขอบใบเรียบหรือจักห่างๆ แผ่นใบด้านบนมีขนเล็กน้อยตามเส้นกลางใบและเส้นใบ ด้างล่างมีขนนุ่ม ดอก เล็ก ออกเป็นช่อสั้นๆ หรือเป็นกระจุกตามง่ามใบ ผล แบน รูปรี มีปีกบางล้อมรอบเกือบเป็นแผ่นวงกลม ปลายผลเป็นติ่งคล้ายง่าม

เขตกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา : พบทุกภาคยกเว้นภาคใต้ของไทย ขึ้นในป่าเบญจพรรณและตามป่าทุ่งทั่วไป บนที่ราบหรือตามเชิงเขา ที่ระดับความสูง 100-600 เมตร

สถานภาพ : พืชหายาก