BACK     ชื่อท้องถิ่น     ชื่อวิทยาศาสตร์  :  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z


 

ชื่อวิทยาศาสตร์ - H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


มูกเขา

ชื่อพฤกษศาสตร์: Hunteria zeylanica (Retz.) Gardner ex Thwaites

วงศ์ : APOCYNACEAE

ชื่ออื่น : มูกขาว ยางขาว

ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 10-20 เมตร ใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามรูปขอบขนาน หรือรูปรี ปลายเรียวแหลม โคนมนหรือทู่ ดอก เล็ก สีขาว ออกเป็นช่อตามง่ามใบ หรือที่ปลายกิ่ง  กลีบดอกบิดเวียนแบบกังหัน ผล รูปไข่ เมื่อสุกสีส้ม มี 1 เมล็ด

เขตกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา : ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ของไทย ต่างประเทศพบที่แอฟริกาตะวันออก เอเชียใต้และตะวันออกเฉียงใต้จนถึงอินโดนีเซีย ขึ้นตามป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้ง ที่ระดับความสูง 100-700 เมตร ออกดอกเดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม

สถานภาพ : พืชหายาก