BACK     ชื่อท้องถิ่น     ชื่อวิทยาศาสตร์  :  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z


 

ชื่อวิทยาศาสตร์ - J

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สันพร้า

ชื่อพฤกษศาสตร์: Justicia decurrens  Imalay

วงศ์ : ACANTHACEAE

ไม้พุ่ม แตกลำต้นออกเป็นกอตั้งตรง สู. 1-2 เมตร ตามข้อของกิ่งและลำต้นโป่งออกคล้ายข้อต่อกระดูก ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม ใบรูปขอบขนาน หรือรูปรีแกมรูปขอบขนาน แผ่นใบด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมัน ด้านล่างสีจางกว่า ดอกจำนวนมาก ออกบนช่อไม่แตกแขนงตามปลายกิ่ง ช่อดอกตั้งตรง ประกอบด้วยแผ่นใบประดับรูปสามเหลี่ยมสีเหลืงอมเขียว ซ้อนเป็นคู่สลับตั้งฉาก กลีบดอกติดกันเป็นหลอดสีขาว ยื่นพ้นออกมาจากซอกใบประดับ ผลแห้ง รูปทรงกระบอกแคบๆ แตกตามยาว

เขตกระจายพันธุ์และถิ่นกำเนิด :  พบเฉพาะในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ตามชายป่าดิบเขา ระดับความสูง 1,200-2,000 เมตร ออกดอกเดือน มกราคม - มีนาคม

สถานภาพ : พืชถิ่นเดียวและพืชหายาก