BACK     ชื่อท้องถิ่น     ชื่อวิทยาศาสตร์  :  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z


 

ชื่อวิทยาศาสตร์ - M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


มหาพรหม

ชื่อพฤกษศาสตร์: Mitrephora winitii  Craib

วงศ์ : ANNONACEAE

ไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 5-12 เมตร แตกกิ่งต่ำระเกะระกะ เรือนยอดเป็นพุ่มกลม แน่นทึบ ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับระนาบเดียว รูปขอบขนาน หรือรูปไข่กลับแกมรูปขอบขนาน ปลายใบแหลม โคนใบมน เบี้ยวเล็กน้อย แผ่นใบด้านล่างมีขนสีน้ำตาลเหลืองประปราย ดอกออกเดี่ยวตรงข้ามใบ มีกลิ่นหอม กลีบเลี้ยง 3 กลีบ รูปไข่ กลีบดอกมีขนาดใหญ่กว่ากลีบเลี้ยงมาก เรียงเป็น 6 วง ๆ ละ 3 กลีบ กลีบดอกวงนอกบานแผ่ออก สีขาว กลีบดอกวงในคล้ายรูปกระเช้า ส่วนบนประกับกันเป็น 3 สัน มีลายสีม่วงแดง โคนกลีบคอดแยกห่างจากกันเป็นโพรง ผลจำนวน 8-16 ออกบนแกนช่อกลม ผลทรงกลมรี สีเหลืองอมเขียว ผิวมีขนนุ่ม

เขตกระจายพันธุ์และถิ่นกำเนิด :  พบเฉพาะทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ ในเขตจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ขึ้นบนภูเขาในป่าดิบแล้ง ระดับความสูง 100-500 เมตร ออกดอกและผลเดือน เมษายน - กรกฏาคม

สถานภาพ : พืชถิ่นเดียวและพืชหายาก