BACK     ชื่อท้องถิ่น     ชื่อวิทยาศาสตร์  :  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z


 

ชื่อวิทยาศาสตร์ - M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


มะม่วงปาน

ชื่อพฤกษศาสตร์: Mangifera gedebe  Miq.

วงศ์ : ANACARDIACEAE

ชื่ออื่น : กะดือแป

ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สุง 20-30 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มกลมแน่นทึบ แผ่กว้าง ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปขอบขนานแกมรูปใบหอก เส้นแขนงใบ 20-30 คู่ ดอกเล็ก สีครีม จำนวนมากออกเป็นช่อแตกแขนงตามปลายกิ่ง คล้ายช่อมะม่วงบ้าน ผลทรงกลมแบนด้านข้างคล้ายรูปโล่เบี้ยวเล็กน้อย เนื้อหุ้มเมล็ดค่อนข้างบาง มีเส้นใยเป็นเสี้ยนมาก สีเขียวอมเหลือง สุกเต็มที่เปลี่ยนเป็นสีดำ รสเปรี้ยวจัด

เขตกระจายพันธุ์และถิ่นกำเนิด : พบทางภาคใต้ ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจนถึงนราธิวาส ต่างประเทศพบที่มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ขึ้นตามที่ดอนโล่งของป่าบึงน้ำจืด ชายป่าพรุ และชายฝั่งแม่น้ำใกล้ฝั่งทะเล ออกดอกระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม ผลแก่เดือน พฤษภาคม - กรกฏาคม

สถานภาพ : พืชหายาก