BACK     ชื่อท้องถิ่น     ชื่อวิทยาศาสตร์  :  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z


 

ชื่อวิทยาศาสตร์ - P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ซางจิง

ชื่อพฤกษศาสตร์: Podocarpus neriifolius  D.Don

วงศ์ : PODOCARPACEAE

ชื่ออื่น : ซางหอม ขุนไม้ พญาไม้ สมุลแว้ง

ไม้ต้นประเภทพืชเมล็ดเปลือย สูง 15-25 เมตร ลำต้นเปลาตรง เปลือกเรียบสีเทา ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับเป็นกลุ่มตามปลายกิ่ง แผ่นใบรูปขอบขนาน ปลายเรียว เนื้อใบหนา ผิวใบเกลี้ยง ด้านบนเป็นมันสีเขียวเข้มกว่าด้านท้องใบ ก้านใบสั้น ดอก แยกเพศอยู่ในต้นเดียวกัน ดอกเพศผู้ออกเป็นช่อแบบหางกระรอกตามง่ามใบ สีเหลืองอ่อน ดอกเพศเมียออกเป็นดอกเดี่ยวตามง่ามใบ ผล รูปไข่หรือเกือบกลม

เขตกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา : พบทั่วทุกภาคของไทย ต่างประเทศพบที่พม่า ลาว เวียตนาม กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ขึ้นในป่าดิบเขา ที่ระดับความสูง 800 - 1,800 เมตร

สถานภาพ : พืชหายาก