BACK     ชื่อท้องถิ่น     ชื่อวิทยาศาสตร์  :  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z


 

ชื่อวิทยาศาสตร์ - S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ฟองหินเหลือง

ชื่อพฤกษศาสตร์: Sedum susanae Hamet

วงศ์ : CRASSULACEAE

ไม้ล้มลุกฤดูเดียว ขึ้นเป็นกระจุกขนาดเล็ก สูง 5-12 เซนติเมตร ลำต้นเกลี้ยง อวบน้ำ แตกกิ่งจากบริเวณโคนต้น ใบเดี่ยว ขนาดเล็กลักษณะคล้ายลำต้น รูปแคบยาว ปลายแหลม มีจำนวนมาก ดอก สีเหลืองสด ออกเป็นช่อบริเวณปลายยอด กลีบรองดอกรูปไข่แกมสามหลี่ยม กลีบดอกรูปไข่กว้าง ปลายแหลม ผล เป็นฝักขนาดเล็ก แตกด้านเดียว มีเมล็ดจำนวนมาก

เขตกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา : ในประเทศไทยพบที่ดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ต่างประเทศพบที่พม่า และจีนภาคใต้ ขึ้นตามซอกหินปูนบนพื้นที่โล่ง ที่ระดับความสูง 1,500-2,100 เมตร ออกดอกเดือน พฤศจิกายน - มกราคม

สถานภาพ : พืชหายาก