BACK     ชื่อท้องถิ่น     ชื่อวิทยาศาสตร์  :  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z


 

ชื่อวิทยาศาสตร์ - S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สร้อยไทรทอง

ชื่อพฤกษศาสตร์: Silene burmanica  Coll. et Hemsl.

วงศ์ : CARYOPHYLLACEAE

ไม้ล้มลุก อายุฤดูเดียว ลำต้นมักออกเดี่ยวๆ ตั้งตรง สูง 50-90 เซนติเมตร ตามลำต้นจะบวมตรงบริเวณข้อ ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามเป็นคู่ รูปใบหอก มีขนประปรายตามเส้นใบและขอบใบ ไม่มีก้านใบ ดอกสีขาว ออกเป็นช่อแตกแขนงสั้นๆ ที่ปลายต้น กลีบเลี้ยงติดกัน กลีบดอก 5 กลีบ คล้ายรูประฆัง ยาวพ้นกลีบเลี้ยงเล็กน้อย ขอบกลีบเว้าลึก แต่ละกลีบมีรยางค์ 2 อัน เกสรเพศผู้ 10 อัน โผล่พ้นกลีบดอก ผลแห้ง รูปไข่ เมื่อแก่จะแตกออก

เขตกระจายพันธุ์และถิ่นกำเนิด : พบเฉพาะในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ต่างประเทศพบที่พม่าและจีน (ยูนนาน) ขึ้นบนที่โล่งตามพงหญ้าของภูเขาหินปูนดอยเชียงดาว ระดับความสูง 1,400-2,100 เมตร ออกดอกเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม

สถานภาพ : พืชหายาก