BACK     ชื่อท้องถิ่น     ชื่อวิทยาศาสตร์  :  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z


 

ชื่อวิทยาศาสตร์ - S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


แคสันติสุข

ชื่อพฤกษศาสตร์: Santisukia kerrii (Barnett & Sandwith) Brummitt

วงศ์ : BIGNONACEAE

ชื่ออื่น : แคผู้

ไม้ต้นขนาดเล็ก ผลัดใบ แตกกิ่งต่ำระเกะระกะ เรือนยอดเป็นพุ่มกลม โปร่ง ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ ออกเป็นวงรอบกิ่ง วงละ 4 ช่อใบ ใบย่อย 4-7 คู่ รูปใบหอกแกมรูปขอบขนาน ขอบใบจักมนหรือเกือบเรียบ ดอกใหญ่ ออกเป็นช่อแตกแขนงตามปลายกิ่ง กลีบดอกติดกันคล้ายรูประฆัง ขอบกลีบย่นมาก ผลเป็นฝักรูปทรงกระบอก โคนและปลายแหลม ตามผนังมีตุ่มเล็กๆ หนาแน่น เมื่อแห้งแตกเป็น 2 ซีก

เขตกระจายพันธุ์และถิ่นกำเนิด : พบในเขตจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ขอนแก่น ชอบขึ้นบนภูเขาหินปูนที่แห้งแล้งในป่าเบญจพรรณ หรือป่าละเมาะโปร่ง ระดับความสูง 50-200 เมตร ออกดอกและผลระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม

สถานภาพ : พืชถิ่นเดียว และพืชหายากที่ใกล้สูญพันธุ์