BACK     ชื่อท้องถิ่น     ชื่อวิทยาศาสตร์  :  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z


 

ชื่อวิทยาศาสตร์ - T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


จันทน์ขาว

ชื่อพฤกษศาสตร์: Tarenna hoaensis  Pitard

วงศ์ : RUBIACEAE

ไม้ต้นขนาดเล็ก ไม่ผลัดใบ สูง 5-10 เมตร แตกกิ่งต่ำ เรือนยอดเป็นพุ่มกลมแน่น ใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามเป็นคู่ในระนาบเดียวกัน รูปรีแกมขอบขนาน ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมัน ด้านล่างสีจางกว่า ดอก ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ดอกย่อยจำนวนมาก กลิ่นหอม กลีบดอกติดกันคล้ายรูปแจกัน ปลายแยกเป็น 5 แฉก ยอดเกสรเพศเมียมีรูปคล้ายกระบอง ยื่นพ้นออกมานอกกลีบดอก ผลสดกลม

เขตกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา : ภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงใต้ของไทย ต่างประเทศพบที่พม่าและกัมพูชา ขึ้นในป่าดิบแล้งที่ค่อนข้างชุ่มชื้นตลอดปี ที่ระดับความสูง 50-200 เมตร

สถานภาพ : พืชหายาก