BACK     ชื่อท้องถิ่น     ชื่อวิทยาศาสตร์  :  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z


 

ชื่อวิทยาศาสตร์ - T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ซ่าง

ชื่อพฤกษศาสตร์: Terminalia myriocarpa  Heurek et Muell. - Arg. var. hirsuta Craib

วงศ์ : COMBRETACEAE

ไม้ต้นขนาดใหญ่ ไม่ผลัดใบ สูง 20-35 เมตร ลำต้นเปลาตรง โคนต้นมีพูพอนเล็กน้อย เรือนยอดเป็นพุ่มกลมทึบ ปลายกิ่งลู่ลง ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามเป็นคู่ รูปขอบขนานหรือรูปรีแกมรูปขอบขนาน ปลายแหลม โคนมนหรือเว้าตื้นๆ ด้านล่างมีขนประปรายหรือเกือบเกลี้ยง ดอก เล็ก จำนวนมาก สีเหลืองอมเขียว ออกเป็นช่อเชิงลดซึ่งออกรวมเป็นช่อใหญ่ที่แตกแขนงตามปลายกิ่ง ช่อใหญ่แต่ละช่อประกอบด้วยช่อเชิงลด 13-18 ช่อ ผล แห้ง รูปสามเหลี่ยมหรือรูปรี มีปีกยาวสีแดง 2 ปีกทางด้านข้าง

เขตกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา : ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย) ของไทย ต่างประเทศพบที่ อินเดีย พม่า จีน (ยูนนาน) ลาว เวียตนาม และมาเลเซีย ขึ้นตามชายป่าดิบเขาในหุบเขาที่ชุ่มชื้นหรือใกล้ลำธาร ที่ระดับความสูง 700 - 1,200 เมตร ออกดอกและผลเดือนตุลาคม - ธันวาคม

สถานภาพ : พืชหายาก