BACK     ชื่อท้องถิ่น     ชื่อวิทยาศาสตร์  :  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z


 

ชื่อวิทยาศาสตร์ - T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


หนามแน่แดง

ชื่อพฤกษศาสตร์: Thunbergia coccinea  Wall. ex D.Don

วงศ์ : ACANTHACEAE

ชื่ออื่น : น้ำปู้

ไม้เถาเนื้ออ่อน พาดพันไปตามพุ่มเรือนยอดของไม้ต้น เถาและกิ่งของแขนงมักจะห้อยระย้าลงสู่พื้น ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปไข่หรือรูปรี โคนใบเว้า ดอกออกเป็นช่อยาวไม่แตกแขนงห้อยลงตามปลายกิ่ง ใบประดับขนาหดใญ่ สีเขียวเข้มอมม่วง 2 อันประกบกัน กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ส่วนบนผายออกเป็ฯรูปากเปิด สีแดงเข้มหรือแดงอมส้ม ผลแห้ง รูปทรงกลม ส่วนบนเป็นจงอยแหลม เมื่อแก่จะแตกออกตามยาว

เขตกระจายพันธุ์และถิ่นกำเนิด : ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอไทย ต่างประเทศพบที่อินเดีย เนปาล ภูฏาน และพม่า ขึ้นตามชายป่าดิบเขาที่ระดับความสูง 900-1,700 เมตร ออกดอกและผลเดือน กันยายน-กุมภาพันธ์

สถานภาพ : พืชหายาก