BACK     ชื่อท้องถิ่น     ชื่อวิทยาศาสตร์  :  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z


 

ชื่อวิทยาศาสตร์ - T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


รางจืดต้นภูคา

ชื่อพฤกษศาสตร์: Thunbergia colpifera  Bl. Hansen

วงศ์ : ACANTHACEAE

ไม้ล้มลุก ลำต้นตั้งตรง สูง 1-2 เมตร ผิวเรียบ บริเวณข้อบวมชัดเจน ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปขอบขนานแกมรูปไข่ โคนสอบ ปลายแหลม ก้านใบยาว ดอก สีขาวแกมม่วง ออกเป็นช่อสั้น 2-4 ดอก ตามซอกใบ กลีบรองดอกสีเขียวอมน้ำตาล กลีบโคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็นประกับ รูปปากแตร ขนาดไม่เท่ากัน เกสรเพศผู้อยู่ในหลอดดอก ผล เป็นผลสด รูปกระสวย รูปกลมผิวเรียบ

เขตกระจายพันธุ์และถิ่นกำเนิด : พบเฉพาะที่ดอยภูคา จังหวัดน่าน ขึ้นในป่าดิบเขา ที่ระดับความสูง 1,500-1,800 เมตร ออกดอกช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม

สถานภาพ : พืชถิ่นเดียว และพืชหายาก