BACK     ชื่อท้องถิ่น     ชื่อวิทยาศาสตร์  :  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z


 

ชื่อวิทยาศาสตร์ - w

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ศรีฮาลา

ชื่อพฤกษศาสตร์: Wightia borneensis  Hook.f.

วงศ์ : SCROPHULARIACEAE

ไม้ต้นอิงอาศัย เช่นเดียวกับชมพูภูพาน ใบเดี่ยว ออกตรงกันข้าม รูปรีกว้าง แผ่นใบหนา ดอกออกบนช่อแตกแขนงสั้นๆ ตามซอกใบ ใกล้ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงติดกันเป็นรุประฆัง กลีบดอกสีม่วงติดกันคล้ายรูปแตร ส่วนบนโค้งและผายออกคล้ายรูประฆัง แยกเป็น 25 กลีบบน และ 3 กลีบล่าง ภายนอกมีขนนุ่มปกคลุม เกสรเพศผู้มี 1 คู่ยาว และ 1คู่สั้น ผลแห้ง ทรงกระบอก ปลายและโคนแหลม แตกเป็น 2 ซี มีเมล็ดจำนวนมาก

เขตกระจายพันธุ์และถิ่นกำเนิด : พบเฉพาะภาคใต้ตอนล่างในป่าฮาลาบาลา จังหวัดนราธิวาส และยะลา ต่างประเทศพบที่มาเลเซียและบอร์เนียว ขึ้นตามที่โล่งและชายป่าดิบชื้นบนภูเขา ที่ระดับความสูง 200 -1,000 เมตร

สถานภาพ : พืชหายาก