วัชพืช

 

 

ย้อนกลับ


 

กกสามเหลี่ยมใหญ่

ชื่อวิทยาศาสตร์
:
Actinoscirpus grossus (L.f.) Goetgh & D.A.Simpson
วงศ์ : Cyperaceae
ชื่อสามัญ : -
ชื่ออื่น : กก  กกตะกลับ กกตาแดง กกปรือ กกสามเหลี่ยม (กรุงเทพฯ , ภาคกลาง) กกคมบาง (ประจวบคีรีขันธ์)  มะนิ่ว มะเนี่ยว  (เหนือ)  แห้วกระดาน แห้วหิน (ภาคตะวันตกเฉียงใต้)
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : วัชพืชอายุยืนหลายฤดู ลำต้นเจริญเติบโตเป็นกอ มีลำต้นใต้ดินแตกไหลได้ ลำต้นมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยม พุ่มต้นสูงประมาณ 1-2 เมตร ใบค่อนข้างแข็ง แผ่นใบแคบ เรียวยาวรูปใบหอก ขอบใบเรียบ ใบยาวประมาณ 50-100 ซม.  ดอก ออกเป็นช่อชนิดโคริมบ์ (corymb) ประกอบด้วยช่อดอกย่อยจำนวนมาก ดอกย่อยไม่มีก้านดอก เกิดลักษณะเวียนรอบก้านดอกอย่างหนาแน่น ดอกอ่อนเป็นสีเหลืองอ่อนอมเขียว และเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเมื่อแก่
          พบในบริเวณที่มีน้ำขัง อ่างเก็บน้ำ บ่อเลี้ยงปลาและตามคลองส่งน้ำทั่วประเทศไทย ขยายพันธุ์โดยใช้ไหลและเมล็ด
ประโยชน์ : ใช้ทอเสื่อ จักสานเป็นฝาบ้าน ฝ้าเพดานหรือหลังคาบ้าน