วัชพืช

 

 

ย้อนกลับ


 

กกอียิปต์

ชื่อวิทยาศาสตร์
:
Cyperus papyrus  L.
วงศ์ : Cyperaceae
ชื่อสามัญ : Egyptian paper plant , Papyrus
ชื่ออื่น : -
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : วัชพืชน้ำ อายุยืนหลายปี ลำต้นขนาดค่อนข้างใหญ่ สีเขียว มีลำต้นใต้ดินเป็นเหง้าขนาดใหญ่แตกไหลได้ ส่วนลำต้นเหนือดินจะสูงประมาณ 2-3 เมตร เป็นก้านแข็งรูปสามเหลี่ยม ใบค่อนข้างสั้น เกิดจากส่วนของลำต้น ส่วนโคนจะห่อหุ้มลำต้น  ดอก ออกเป็นช่อที่บริเวณปลายยอด ช่อดอกเป็นกระจุกกลม โคนก้านช่อดอกมีกาบเป็นหลอดหุ้ม ยาวประมาณ 4 ซม. ก้านช่อดอกแตกออกเป็น 3-4 ริ้ว มีสีเขียวเหมือนลำต้น ลักษณะแบนเรียว ยาวประมาณ 20 ซม. รองรับช่อดอกย่อยไว้
          พบขึ้นตามแหล่งน้ำขัง ริมคูคลอง และตามคลองส่งน้ำ ขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด และการแตกไหลของลำต้น
ประโยชน์ :  ใช้ทำกระดาษ เป็นไม้ประดับ ใช้จัดสวน และปลูกประดับในอ่างเลี้ยงปลา