คล้า  
  หน้าหลัก  Home

 


 ย้อนกลับ    

 

คล้า
 

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Schumannianthus dichotomus (Roxb.) Gagnep.
วงศ์ :
Marantaceae
ชื่ออื่น :
ก้านพร้า (ภาคกลาง) คล้า (ภาคกลาง, นครศรีธรรมราช) บูแมจี่จ๊ะไอย์ (มลายู-ปัตตานี) เบอร์แม (มลายู-นราธิวาส) แหย่ง (ภาคเหนือ)
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
คล้าจัดเป็นไม้ยืนต้นที่มีเนื้ออ่อน เจริญเติบโตเป็นกอหรือพุ่ม มีอายุหลายปี ลำต้นมีทั้งตั้งตรงและเลื้อย มีเหง้า (rhizome) หรือหัว (tuberous) ใต้ดิน แตกหน่อได้ ใบเป็นใบเดี่ยวออกสลับกัน มักมีลวดลายและสีสันบนใบสวยงาม โคนต้นมีกาบใบหุ้ม ลักษณะประจำพืชวงศ์นี้คือ แผ่นใบสองด้านของเส้นกลางใบไม่เท่ากัน ขณะใบยังอ่อนด้านใหญ่จะม้วนหุ้มด้านเล็กไว้  นอกจากนี้ตรงรอยต่อของก้านใบกับแผ่นใบจะโป่งออก (pulvinate) มีหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของใบ เวลากลางวันใบคล้าจะกางออก และจะห่อขึ้นในเวลากลางคืน คล้ายกับการพนมมือ จึงมีผู้เรียกชื่อพืชวงศ์นี้ว่า " Player Plants"
         
ดอก ออกเป็นช่อบริเวณยอดอ่อนจากซอกกาบใบ ดอกจะออกเป็นช่อบริเวณยอดอ่อนจากซอกกาบใบ ดอกจะออกเป็นคู่จากกาบรองดอกที่เรียงซ้อนกันเป็นแถวในระนาบเดียวกัน สลับซ้ายขวาจากแกนช่อดอก (distichous) หรืออาจะรียงสลับกันเป็นวง (spiral) ดอก เป็นดอกสมบูรณ์เพศ มีกลีบเลี้ยงและกลีบดอกอย่างละ 3 กลีบ เกสรเพศผู้มีจำนวนมาก แต่สมบูรณ์เพียง 1 อัน ส่วนที่เหลือเป็นหมันจะเปลี่ยนรูปไปคล้ายกลีบดอก 1 กลีบ ลักษณะของช่อดอกมี 4 แบบ คือ แบบช่อกระจุกอยู่ปลายก้าน แบบช่อแขนง แบบช่อกระจะ และแบบช่อเชิงลด ผล ซึ่งไม่ค่อยจะพบนักมี 2 ลักษณะ คือ ผลแห้ง เมื่อแก่อาจจะแตกหรือไม่แตกออก และผลที่มีเนื้อนุ่ม และมีเมล็ด 1-3  เมล็ด

 

 

ที่มาของข้อมูล : สารานุกรมไม้ประดับในประเทศไทย เล่ม 1