กระชาย
ชื่อวิทยาศาสตร์
Boesenbergia rotunda  (L.) Mansf.
วงศ์ :   Zingiberaceae
ชื่ออื่น : กะแอน  จี๊ปู ซีฟู  เปาซอเร๊าะ  เป๊าสี่ระแอน ว่านพระอาทิตย์

 
   
 

 

 กระทือ
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Zingiber zerumbet (L.) Smith.
วงศ์ :   Zingiberaceae
ชื่ออื่น :  
กระทือป่า กะแวน กะแอน แสมดำ แฮวดำ เฮียวดำ (ภาคเหนือ) เฮียวแดง (แม่ฮ่องสอน)

 
   
 
 

 กระเทียม  
ชื่อวิทยาศาสตร์
Allium sativum L.
วงศ์ :   Alliaceae
ชื่อสามัญ : Common Garlic , Allium ,Garlic ,
ชื่ออื่น : กระเทียม (ภาคกลาง) หอมเทียม (ภาคเหนือ) หอมขาว (ภาคอีสาน) เทียม, หอมเทียม (ภาคใต้)

 
     
 

 

 กระวาน  
ชื่อวิทยาศาสตร์
Amomum krervanh Pierre
วงศ์ Zingiberaceae
ชื่อสามัญ : Siam Cardamom, Camphor Seed
ชื่ออื่น : กระวานดำ กระวานแดง กระวานขาว (ภาคกลาง, ภาคตะวันออก) กระวานจันทร์ กระวานโพธิสัตว์

 
   
 
 

 กระเพรา  
ชื่อวิทยาศาสตร์
Ocimum sanctum L.
วงศ์ :  Labiatae
ชื่ออื่น กอมก้อ  กอมก้อดง  กะเพราขาว  กะเพราแดง

 
   
 
 

 กานพลู
ชื่อวิทยาศาสตร์
 
Eugenia caryophyllum Bullock & Harrison
วงศ์ :  Myrtaceae
ชื่อสามัญ :  Clove
ชื่ออื่น :  

 
     
 
 

 ขมิ้นชัน  
ชื่อวิทยาศาสตร์
 
Curcuma longa L.
วงศ์ :  Zingiberaceae
ชื่อสามัญ  Turmaric
ชื่ออื่น :   ขมิ้น  ขมิ้นแกง  ขมิ้นหยอก  ขมิ้นหัว  ขี้มิ้น  หมิ้น

 
   
 
 

 ข่า
ชื่อวิทยาศาสตร์
 
Alpinia nigra (Gaertn.) Burtt
วงศ์ :  Zingiberaceae
ชื่อสามัญ  
ชื่ออื่น :  ข่าหยวก  ข่าหลวง

 
   
 
 

 ขิง
ชื่อวิทยาศาสตร์
 
Zingiber officinale Roscoe
วงศ์ :  Zingiberaceae
ชื่อสามัญ  Ginger
ชื่ออื่น :  ขิงแกลง  ขิงแดง  ขิงเผือก

 
     
 
 

 ดีปลี
ชื่อวิทยาศาสตร์
 
Piper chaba Hunt  
วงศ์ :   Piperaceae
ชื่อสามัญ Long Pepper
ชื่ออื่น :  

 
   
 
 

 ตะไตร้
ชื่อวิทยาศาสตร์
 
Cymbopogon citratus Stapf
วงศ์ :    Gramineae
ชื่ออื่น :   ชื่อสามัญ : Lemon Grass
ชื่ออื่น : จะไคร  ไคร

 
   
 
 

 มะนาว
ชื่อวิทยาศาสตร์
 
Citrus aurantifolia Swing.
วงศ์ :   Rutacear
ชื่อสามัญ Lime
ชื่ออื่น :   ้มมะนาว

 
 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

 เร่ว
ชื่อวิทยาศาสตร์
 
Amomum xanthioides Wall.
วงศ์ :   Zingiberaceae
ชื่อสามัญ : Bastard Cardamom , Tavoy Cardamom
ชื่ออื่น :
หมากแหน่ง (สระบุรี) หมากเนิง (อีสาน) มะอี้ หมากอี้ มะหมากอี้ (เชียงใหม่) หน่อเนง (ชัยภูมิ)

 
   
 
 

 แห้วหมู
ชื่อวิทยาศาสตร์
 
Cyperus rotundus L.
วงศ์ :   Cyperacear
ชื่อสามัญ Nutgrass
ชื่ออื่น :   ญ้าขนหมู