ทับทิม  
ชื่อวิทยาศาสตร์
Punica granatum  L.
วงศ์ :  Punicaceae
ชื่อสามัญ : Pomegranate
ชื่ออื่น : พิลา  พิลาขาว มะก่องแก้ว มะเก๊าะ

 
   
 
 

มังคุด
ชื่อวิทยาศาสตร์
 
Garcinia mangostana  L.
วงศ์ :  Guttiferae
ชื่อสามัญ :  Mangosteen
ชื่ออื่น :