บอระเพ็ด
ชื่อวิทยาศาสตร์
Tinospora crispa  (L.) Miers ex Hook.f. & Thoms
วงศ์ :  Menisspermaceae
ชื่ออื่น : ครือเขาฮอ  จุ่งจิง  เจตมูลหนาม  เจตมูลยาน  เถาหัวด้วน  หางหนู

 
   
 
 

 ปลาไหลเผือก
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Eurycoma longifolia  Jack
วงศ์ :  Simaroubaceae
ชื่ออื่น :  กรุงบาดาล  คะนาง  ชะนาง  ตรึงบาดาล  ตุงสอ  แฮพันชั้น เพียก หยิกบ่อถอง หยิกไม่ถึง เอียนดอน ไหลเผือก

 
   
 
 

ย่านาง  
ชื่อวิทยาศาสตร์
Tiliacora triandra  Diels
วงศ์ :   Menisspermaceae
ชื่อสามัญ : -
ชื่ออื่น : -