กล้วยน้ำว้า
ชื่อวิทยาศาสตร์
Musa sapientum  L.
วงศ์ :   Musaceae
ชื่อสามัญ ; Banana

 
   
 
 

  ขมิ้นชัน
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Curcuma longa  L.
วงศ์ :  Zingiberaceae
ชื่อสามัญ  Turmaric
ชื่ออื่น :   ขมิ้น  ขมิ้นแกง  ขมิ้นหยอก  ขมิ้นหัว  ขี้มิ้น  หมิ้น

 
   
 
 

ว่านหางจรเข้  
ชื่อวิทยาศาสตร์
Aloe barbadensis  Mill.
วงศ์ :   Liliaceae
ชื่อสามัญ : Aloe
ชื่ออื่น : ว่านไฟไหม้  หางตะเข้