กะเพรา
ชื่อวิทยาศาสตร์
Ocimum sanctum  L.
วงศ์ :  Labiatae
ชื่ออื่น กอมก้อ  กอมก้อดง  กะเพราขาว  กะเพราแดง

 
   
 
 

 ขิง
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Zingiber officinale  Roscoe
วงศ์ :  Zingiberaceae
ชื่อสามัญ  Ginger
ชื่ออื่น :  ขิงแกลง  ขิงแดง  ขิงเผือก

 
   
 

 

 ยอ  
ชื่อวิทยาศาสตร์
Morinda citrifolia  L.
วงศ์ :  Rubiaceae
ชื่อสามัญ : Indian Mulberry
ชื่ออื่น :  มะตาเสือ  ยอบ้าน