ขี้เหล็ก
ชื่อวิทยาศาสตร์
Cassia siamea Britt.
วงศ์ :  Leguminosae
ชื่อสามัญ : Cassod Tree / Thai Copper Pod
ชื่ออื่น ขี้เหล็กแก่น ขี้เหล็กบาน ขี้เหล็กหลวง ขี้เหล็กใหญ่