กระเจี๊ยบแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Hibiscus sabdariffa  L.
วงศ์ :  Malvaceae
ชื่อสามัญ : Roselle
ชื่ออื่น :   กระเจี๊ยบ  กระเจี๊ยบเปรี้ย  ผักเก็งเค็ง  ส้มเก็งเค็ง  ส้มตะเลงเครง

 
   
 

 

 ขลู่
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Pluchea indica  Less.
วงศ์ :  Compositae
ชื่อสามัญ : Indian Marsh Fleabane
ชื่ออื่น :  ขลู่  หนวดงั่ว  หนงดงิ้ว หนวดงัว  หนวดวัว

 
   
 

 

ชุมเห็ดไทย  
ชื่อวิทยาศาสตร์
Cassia tora  L.
วงศ์ :   Leguminosae
ชื่อสามัญ : Foetid Cassia
ชื่ออื่น : ชุมเห็ดควาย  ชุมเห็ดนา  ชุมเห็ดเล็ก ลับมีนน้อย พรมดาน หญ้าลึกลืน

 
   
 

 

ตะไคร้  
ชื่อวิทยาศาสตร์
Cymbopogon citratus  Stapf
วงศ์ :  Gramineae
ชื่อสามัญ : Lemon Grass
ชื่ออื่น : จะไคร  ไคร

 
   
 

 

สับปะรด  
ชื่อวิทยาศาสตร์
Ananas comosus  Merr.
วงศ์ Bromeliaceae
ชื่อสามัญ : Pineapple
ชื่ออื่น : ขนุนทอง  ยานัด ย่านนัด  บ่อนัด มะขะนัด  มะนัด  ลิงทอง  หมากเก็ง

 
   
 

 

 หญ้าคา
ชื่อวิทยาศาสตร์
 
Imperata cylindrica  Beauv.
วงศ์ : Gramineae
ชื่อสามัญ :  

 
   
 
 

 หญ้าหนวดแมว  
ชื่อวิทยาศาสตร์
Orthosiphon grandiflorus  Bolding
วงศ์ :  Labiatae
ชื่อสามัญ :  Cat's Whisker
ชื่ออื่น : พยับเมฆ

 
   
 

 

 อ้อยแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Saccharum officinarum  L.
วงศ์ :  Gramineae
ชื่อสามัญ :  Sugar-cane
ชื่ออื่น :  อ้อย  อ้อยขม  อ้อยดำ