พญาปล้องทอง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Clinacantus nutans (Burm.) Lindau
วงศ์ :   Acanthaceae
ชื่ออื่น : ผักมันไก่  ผักลิ้นเขียด  พญาปล้องคำ พญาปล้องดำ พญายอ  เสลดพังพอน  เสลดพังพอนตัวเมีย

 
   
 

 

เสลดพังพอน
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Barleria lupulina  Lindl.
วงศ์ :  
Acanthaceae
ชื่ออื่น :  ตราด ชองระอา, ทั่วไป เสลดพังพอนตัวผู้, กลาง พิมเสนต้น,จีน เซ้กแซเกี่ยม ฮวยเฮียวแก่โต่วเกียง