บัวบก
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Centella asiatica Urban
วงศ์ :  Umbelliferae
 ชื่อสามัญ : Asiatic Pennywort/Tiger Herbal
ชื่ออื่น :  ผักแว่น  ผักหนอก