กระเทียม
ชื่อวิทยาศาสตร์
Allium sativum  L.
วงศ์ :   Alliaceae
ชื่อสามัญ : Common Garlic , Allium ,Garlic ,
ชื่ออื่น : กระเทียม (ภาคกลาง) หอมเทียม (ภาคเหนือ) หอมขาว (ภาคอีสาน) เทียม, หอมเทียม (ภาคใต้)

 
   
 

 

ข่า
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Alpinia nigra (Gaertn.) Burtt
วงศ์ :  Zingiberaceae
ชื่อสามัญ  
ชื่ออื่น :  ข่าหยวก  ข่าหลวง

 
   
 
 

 ชุมเห็ดเทศ  
ชื่อวิทยาศาสตร์
Cassia alata  L.
วงศ์ :  Leguminosae
ชื่อสามัญ  Ringworm Bush
ชื่ออื่น :  ขี้คาก  ลับมีนหลวง  หมากกะลิงเทศ ชุมเห็ดใหญ่

 

   
 

 

 ทองพันชั่ง  
ชื่อวิทยาศาสตร์
Rhinacanthus nasutus  Kurz
วงศ์ Acanthaceae
ชื่ออื่น :  ทองคันชั่ง  หญ้ามันไก่

 
   
 

 

 พลู  
ชื่อวิทยาศาสตร์
Piper betle  L.
วงศ์ Piperaceae
ชื่อสามัญ : Betel Vine
ชื่ออื่น :