น้อยหน่า
ชื่อวิทยาศาสตร์
Annona squamosa L.
วงศ์ :   Annonaceae
ชื่อสามัญ : Sugar Apple
ชื่ออื่น :  น้อยแน่  นะนอแน่  หมักเขียบ