ขมิ้นชัน
ชื่อวิทยาศาสตร์
Curcuma longa  L.
วงศ์ :  Zingiberaceae
ชื่อสามัญ :Turmaric
ชื่ออื่น :  ขมิ้น  ขมิ้นแกง  ขมิ้นหยอก  ขมิ้นหัว  ขี้มิ้น  หมิ้น

 
   
 
 

 ชุมเห็ดเทศ
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Cassia alata  L.
วงศ์ :  Leguminosae
ชื่อสามัญ  Ringworm Bush
ชื่ออื่น :  ขี้คาก  ลับมีนหลวง  หมากกะลิงเทศ ชุมเห็ดใหญ่

 
   
 

 

 เทียนบ้าน  
ชื่อวิทยาศาสตร์
Impatiens balsamina  L.
วงศ์ :  
Balsaminaceae
ชื่อสามัญ :
Garden Balsam
ชื่ออื่น :
เทียนดอก เทียนสวน