พญาปล้องทอง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Clinacantus nutans (Burm.) Lindau
วงศ์ :   Acanthaceae
ชื่ออื่น : ผักมันไก่  ผักลิ้นเขียด พญาปล้องคำ พญาปล้องดำ  พญายอ  เสลดพังพอน  เสลดพังพอนตัวเมีย