ย้อนกลับ

หน้า  1  2   

 

 
 

ข้าว

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Oryza sativa  L. var indica
วงศ์ : Gramineae
ชื่อสามัญ :  rice
ชื่ออื่น : ข้าวเจ้า

ลักษณะ :  เป็นพืชน้ำล้มลุกเขตร้อน ชอบขึ้นในที่ดินเหนียวมีน้ำท่วมขัง มีบางพันธุ์ที่สามารถขึ้นได้ในที่ดอนเรียกว่า "ข้าวไร่" ข้าวมีลำต้นกลวงและแตกเป็นข้อเจริญเติบโตแบบแตกกอ ใบยาวเรียวสากคายเหมือนใบตะไคร้หรือใบหญ้าคา ดอกออกเป็นช่อดอกรวมที่ปลายยอด เรียกว่า "รวงข้าว" ผลหรือเมล็ดเมื่อยังอ่อนจะมีสีเขียว เมื่อแก่จะมีสีเหลืองทอง
ประโยชน์ : ข้าวเป็นอาหารหลักของชาวตะวันออก นอกจากนี้แล้วส่วนต่าง ๆ ของต้นข้าวและข้าวที่แปรสภาพในรูปต่าง ๆ ยังมีสรรพคุณทางสมุนไพรรักษาโรคอีกด้วย มีการนำรำข้าว คือส่วนที่ถูกขัดสีออกจากเมล็ดข้าว มาสกัดเป็นน้ำมันรำข้าว
น้ำมันรำข้าวมีคุณสมบัติเด่น คือ สามารถลดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดี (Low Density Lipoprotein Cholesterol: LDL-C) โดยไม่ลดคอเลสเตอรอลที่ดี (High Density Lipoprotein Cholesterol: HDL-C) มีสารธรรมชาติโอรีซานอล (Oryzanol) ที่ช่วยป้องกันการเกิดออกซิเดชั่น อันเป็นสาเหตุหนึ่งของความเสื่อมสลายของเซลล์และอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย