หน้า  1  2   

 

มะพร้าว
ชื่อวิทยาศาสตร์ :  
Cocos nucifera  L. var. nucifera
วงศ์ Palmae
ชื่อสามัญ :  Coco Nut
ชื่ออื่น : ดุง (จันทบุรี) เฮ็ดดุง (เพชรบูรณ์) โพล (กาญจนบุรี) คอส่า (แม่ฮ่องสอน) พร้าว (นครศรีธรรมราช) หมากอุ๋น หมากอูน (ทั่วไป)

   
   

ปาล์มน้ำมัน
ชื่อวิทยาศาสตร์ :  
Elaeis guineensis  Jacq.
วงศ์ :  Palmae
ชื่อสามัญ : Oil Palm
ชื่ออื่น : มะพร้าวลิง, มะพร้าวหัวลิง  (กลาง) หมากมัน (ปัตตานี)

   
   

มะกอกโอลีฟ
ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Olea europaea  L.
วงศ์ :  Oleaceae
ชื่อสามัญ :  Olive
ชื่ออื่น :

   
   

ทานตะวัน
ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Helianthus Annus Var. Macrocarpus
วงศ์ :  Compositae
ชื่อสามัญ :  Sun Flower
ชื่ออื่น : ทานตะวัน

   
 

คำฝอย
ชื่อวิทยาศาสตร์
Carthamus tinctorius  L.
วงศ์ :  Compositae
ชื่อสามัญ :  Safflower, False saffron , Saffron thistle
ชื่ออื่น :  คำ  คำฝอย ดอกคำ (เหนือ)  คำยอง (ลำปาง)

   
 

ข้าว
ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Oryza sativa  L. var indica
วงศ์ : Gramineae
ชื่อสามัญ :  rice
ชื่ออื่น : ข้าวเจ้า

   
 

ข้าวโพด
ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Zea Mays   L.
วงศ์ :  Gramineae
ชื่อสามัญ :  Maize, corn
ชื่ออื่น :
ข้าวสาลี (เหนือ) , คง (กระบี่), โพด (ใต้) , บือเคส่ะ (กระเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)