ส้มหลิง
ชื่อวิทยาศาสตร์
 Averrhoa bilimbi L.
วงศ์ :    
Oxalidaceae
ชื่อสามัญ :  Bilimbi, Cucumber Tree
ชื่ออื่น :  บลีมิง  หลิงปลิง  ตะลิงปลิง

 

     
 
 

 

เนียง
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
  Archidendron jiringa  I. C. Nielsen
วงศ์ :     Mimosaceae
ชื่อสามัญ : Djenkol Tree

ชื่ออื่น : ลูกเนียง  พะเนียง  ชะเนียง  ขาวแดง  ยิริง  ยือริง

 
 
 
     
 
 

 

ส้มมุด
ชื่อวิทยาศาสตร์
 Mangifera foetida Lour.
วงศ์ :  
Anacardiaceae
ชื่อสามัญ :
 Horse Mango
ชื่ออื่น :  มะมุด ลูกมุด มาจัง

 
 
 
     
 
 

 

ส้มโหลก
ชื่อวิทยาศาสตร์
  Baccaurea lanceolata  (Miq.) Muell. Arg.  
วงศ์ Euphorbiaceae
ชื่อสามัญ
:
 -
ชื่ออื่น :  มะไฟรี (ตรัง)   ส้มหูก (นครศรีธรรมราช)

 
 
 
     
 
 

 

สะตอ
ชื่อวิทยาศาสตร์
  Parkia speciosa   Hassk.
วงศ์ :   Mimosaceae
ชื่อสามัญ : Stink Beam
ชื่ออื่น :
กะตอ สะตอ (ภาคกลาง, ใต้) ปะตา, ปัตยา (มาลายู ยะลา ปัตตานี) ปาไต (มาลายู สตูล อินโดนีเซีย)

 
 
     
 
 

 

เหรียง
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
   Parkia timoriana  (DC.) Merr.  (ชื่อพ้อง : P. javanica  Merr.)
วงศ์ :   Mimosaceae

ชื่ออื่น :   สะเหรียง (ภาคใต้) กะเหรี่ยง นะกิง นะริง (ภาคใต้)

 
 
     
 
 

 

เหลียง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Gnetum gnemon  L. var. tenerum  Markgr.
วงศ์ :   Gnetaceae
ชื่ออื่น :   ผักเมี่ยง  ผักเหมียง (เป็นพืชท้องถิ่นซึ่งพบตั้งแต่จังหวัดชุมพรเป็นต้นไป)

 
 
     
 

 

ส้มแขก
ชื่อวิทยาศาสตร์
Garcinia atroviridis   Griff. ex T. Anderson
วงศ์ :   Guttiferae
ชื่ออื่น :   ชะมวงช้าง มะขามแขก ส้มมะวน (ภาคใต้) ส้มแขก ส้มควาย (ตรัง)  ส้มพะงุน (ปัตตานี)  อาแซ กะลูโก (มลายู-ยะลา)