ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออก
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี
 


       สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออก  ในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย : ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย" ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2552

 
     
     
     
     
     
     
     

 

: กลับหน้าหลัก :