สวย..แต่กินไม่ได

เห็ด เป็นสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำ ซึ่งมีโครงสร้างพื้นฐานทั่วไปเป็นเส้นใย มีผนังเซลล์
แต่ไม่มีคลอโรฟิลล์ จึงไม่สามารถสังเคราะห์อาหารเองได้ ดำรงชีวิตอยู่ด้วยการ
ย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ที่ตายไป และสารอินทรีย์ในดิน โดยกลุ่มเส้นใยของ
เห็ดที่เจริญอยู่ในดินปล่อยเอนไซม์ เพื่อย่อยสลายสารอินทรีย์จากซากสิ่งมี
ชีวิตจนได้สารอาหารขนาดเล็กออกมา ซึ่งสามารถผ่านผนังเซลล์ของเส้นใย
เห็ด เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วก็จะรวมกลุ่มเส้นใยและอัดแน่นแทงยอด
โผล่พื้นพื้นดินเพื่อชูดอกที่มีลักษณะคล้ายร่ม หรือหมวก มีหลากสี แล้วแต่ชนิด
ของเห็ด

เนื่องจากเห็ดหลายชนิดเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่า และมนุษย์เองก็ชื่นชอบ
รสชาติของเห็ดด้วย แต่เห็ดอีกหลายชนิดมีพิษ หากรับประทานเข้าไปอาจ
ถึงตายได้ วิธีการสังเกตเห็ดพิษและเห็ดไม่มีพิษ (รับประทานได้) นั้น
จำแนกได้ดังนี้...

วิธีการสังเกตเห็ดมีพิษ เห็ดไม่มีพิษ

เห็ดมีพิษ

 1. ส่วนใหญ่จะเจริญงอกงามในป่า
 2. ก้านสูง ลำต้นพองออก โดยเฉพาะที่ฐานกับที่วงแหวน เห็นชัดเจน
 3. สีผิวของหมวก มีหลายสี เช่น สีมะนาวถึงสีส้ม สีขาวถึงสีเหลือง
 4. มีแผ่นหรือเกล็ดขรุขระบนหมวกเห็ด
 5. ครีบแยกออกจากกันอย่างชัดเจน มักมีสีขาว บางชนิดมีสีแดง หรืสีเขียวอมเหลือง
 6. สปอร์ใหญ่มีสีขาวหรือสีอ่อน มีลักษณะใสๆ รูปไข่กว้าง
 7. มีน้ำเมือกหรืือมีน้ำยางสีขาวออกมาเมื่อกรีดที่หมวกเห็ด
 8. มีขนหรือหนามเล็กๆ กระจายอยู่ทั่วไป
 9. มีพิษร้ายแรงถึงตาย หรืออาจทำให้เิกิดอาการมึนเมา หรือเกิดภาพหลอน

เห็ดไม่มีพิษ

 1. ส่วนใหญ่เจริญเติบโตในทุ่งนา
 2. ก้านสั้น อ้วนป้อม ไม่โป่งพองออก ผิวเรียบ ไม่ขรุขระ ไม่มีสะเก็ด
 3. สีผิวของหมวกส่วนใหญ่เป็นสีขาวถึงน้ำตาล
 4. ผิวของหมวกเห็ดเรียบจนถึงเป็นเส้นใยและเหมือนถูกกดจนเป็นแผ่นบางๆ ดึงออกยาก
 5. ครีบแยกออกจากกัน ในระยะแรกเป็นสีชมพู แล้วเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล
 6. สปอร์เป็นสีน้ำตาลอมม่วงแก่ รูปกระสวยกว้ง
 7. มีเนื้ออ่อนนุ่มหรือกรุบกรอบ น่ากินและให้โปรตีนสูง
 
 
         
         
 
 
@ 2007 www.tis-museum.org.. All rights reserved.
This site is best viewed with Microsoft Internet Explorer 6.0+ at a minimum screen resolution of 1024 x 768,
A minimum modem connection speed of 56Kbps. Also required Flash plug-in.