สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก และสัตว์เลื้อยคลาน

สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก และสัตว์เลื้อยคลาน เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังทำหน้าที่เป็นผู้บริโภค (consumer) โดยเป็นผู้ล่า (predator) แต่ในบางครั้งก็เป็นเหยื่อ (prey) ของผู้ล่าที่มีขนาดใหญ่กว่า เช่น เหยี่ยวหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางชนิด ดังนั้นจึงเป็นอง๕ประกอบสำคัญในห่วงโซ่อาหาร และสายใยอาหาร ถ่ายทอดและหมุนเวียนพลังงานที่ก่อให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ยังสามารถใช้เป็นดัชนีชี้บ่งการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของสภาพ
แวดล้อมได้เนื่องจากในช่วงวงจรชีวิตและการดำรงชีวิตต้องอาศัยน้ำและความชื้นเป็นปัจจัยสำคัญ ดังนั้นถ้าสภาพแวดล้อมแห้งแล้ง ขาดน้ำ สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ จำนวนประชากรของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง จึงสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม (
bioindicator) ได้ระดับหนึ่ง

นอกจากนี้ สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานกินแมลง จึงทำหน้าที่ในการกำจัดแมลงที่เป็นศัตรูพืชได้อีกด้วย (
biocontrol
)

ตัวอย่างสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก และสัตว์เลื้อยคลานที่พบได้ยาก

     

      

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Draco maculatus
ชื่อสามัญ : Spotted Flying Lizard
ชื่อไทย : กิ้งก่าบินปีกสีส้ม
แหล่งที่พบ
: กาญจนบุรี ตราด

 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ptychozoon lionotum
ชื่อสามัญ : Smooth-backed Gliding Gecko
ชื่อไทย : ตุ๊กแกบินหางเฟิร์น
แหล่งที่พบ
: ตราด

     

   
     

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Calluella guttulata
ชื่อสามัญ : Spotted Spadefool Frog
ชื่อไทย : อึ่งลาย
แหล่งที่พบ
: นครราชสีมา

   
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Chirixalus vitatus
ชื่อสามัญ : Striped Bush Frog
ชื่อไทย : ปาดพม่าจิ๋ว
แหล่งที่พบ
: นครราชสีมา ชลบุรี
 

 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Calluella guttulata
ชื่อสามัญ : Spotted Spadefool Frog
ชื่อไทย : อึ่งลาย
แหล่งที่พบ
: นครราชสีมา
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bufo macrotis
ชื่อสามัญ : Large-eared Toad
ชื่อไทย : คางคกเล็ก คางคกป่า
แหล่งที่พบ
: กาญจนบุรี 
 
         
      ข้อมูลโดย : ผศ.ธีรวรรณ นุตประพันธ์ หนังสือจากยอดเขาถึงใต้ทะเล 1  
         
 
 
@ 2007 www.tis-museum.org.. All rights reserved.
This site is best viewed with Microsoft Internet Explorer 6.0+ at a minimum screen resolution of 1024 x 768,
A minimum modem connection speed of 56Kbps. Also required Flash plug-in.