ด้วงมูล.. เทศบาลประจำป่า

ชีวิตพิสดารของผู้อยู่กับมูล

ด้วงที่อาศัยอยู่บนผิวกองมูล จะกินมูลสัตว์จากกองมูลแล้ววางไข่ไว้ตรงนั้น ด้วงที่ชอบขุดเจาะสร้างรังเป็นรูไว้ใต้ดินเพื่อใช้เป็นที่วางไข่และเป็นอาหารของตัวอ่อน ด้วงมูลสัตว์ที่ปั้นมูลเป็นก้อนกลมๆ แล้วกลิ้งก้อนมูลออกไปจากกองมูลดิน เพื่อหาที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม
ด้วงกาฝากหรือหัวขโมย จะเข้าไปขโมยเอาทั้งก้อนมูลและตัวเมีย ขณะที่ตัวอื่นกำลังกลิ้ง
ก้อนมูลผ่านมา หรือแอบแฝงเข้ามาอาศัยอยู่ภายในรังของด้วงมูลสัตว์ชนิดอื่น

ชีวิตนี้มีแต่มูล

ด้วงมูลสัตว์
มีวงจรชีวิตและรูปร่างเช่นเดียวกับแมลงด้วงปีแข็งทั่วไป เป็นแมลงที่มีการ
เปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบสมบูรณ์จากระยะไข่ ตัวหนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัย

ช่วงตัวอ่อนหรือตัวหนอน ด้วงมูลสัตว์ฟักออกจากไข่แล้วจะขดตัวเป็นรูปตัว C อยู่ในก้อนมูล มีส่วนหัวขนาดเล็กและมีปากสำหรับกัดกิน ย่อยอาหารที่เป็นกากใยในมูลนั้นได้ ตัวอ่อนจะหยุดกินอาหารและไม่ทำกิจกรรมใดๆ เป็นเวลานานหลายเดือน จากนั้นจะกลายเป็นดักแด้ ช่วงตัวเต็มวัย จะเริ่มกัดก้อนมูลให้เป็นรูเพื่อดันตัวออกจากก้อนมูล ตัวเต็มวัยเพศเมียจะไม่มีเขา ส่วนตัวเต็มวัยเพศผู้ส่วนใหญ่มีเขายื่นยาวที่ส่วนหัว ด้วงมูลสัตว์แต่ละชนิด สามารถมีชีวิตอยู่ได้ตั้งแต่ 4-5 เดือน จนถึง 1-3 ปี

ด้วงไม่มี .. เต็มโลก

ลองคิดดูเล่นๆ ว่า ปกติวัว 1 ตัว สามารถขับถ่ายมูลออกมาได้ 7 ตันต่อปี
สมมุติในโลกนี้มีวัวอยู่ 100 ล้านตัว ใน 1 ปี ก็จะมีกองมูลอยู่ประมาณ700 ล้านตัน
เมื่อรวมกับสัตว์ชนิดอื่นๆ รวมถึงมนุษย์ด้วยมูลจำนวนมหาศาลเหล่านี้ ถ้าไม่มีด้วงมูลสัตว์แล้ว ลองจินตนาการดูสิว่า โลกใบนี้จะเป็นเช่นไร
?

ในระบบนิเวศ ด้วงมูลสัตว์นั้นเปรียบได้กับ "เทศบาล" ที่พิทักษ์ความสะอาดด้วยการกำจัด
กองมูล พฤติกรรมของด้วงมูลสัตว์ยังช่วยปรับปรุงดิน และช่วยให้เกิดการหมุนเวียนของแร่ธาตุอาหารต่างๆ ที่สำคัญ ยังช่วยแพร่กระจายและฝังเมล็ดพืชที่ปนอยู่ในกองมูลของสัตว์ป่าลงสู่พื้นดิน "ด้วงมูลสัตว์" เป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของป่า พื้นที่ป่าที่มีด้วงชนิดนี้น้อย
แสดงว่าพรรณไม้ในป่านั้นมีน้อย สัตว์ป่าที่อาศัยในป่านั้นมีอาหารการกินน้อย
จึงถ่ายมูลออกมาน้อย

 

 
 
         
         
 
 
@ 2007 www.tis-museum.org.. All rights reserved.
This site is best viewed with Microsoft Internet Explorer 6.0+ at a minimum screen resolution of 1024 x 768,
A minimum modem connection speed of 56Kbps. Also required Flash plug-in.