เมื่อเราไปวาดภาพนอกสถานที่ เราควรตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราตั้งใจจะวาดสิ่งใด  เพราะถ้าเราไม่วางแผนไว้ก่อน เราก็อาจไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าเราจะวาดอะไรดี เนื่องจากตัวอย่างในธรรมชาตินั้นมีมากมาย ทำให้ยากต่อการตัดสินใจ  อีกทั้งสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวเรา เช่น ลม แดด ฝน ต่างเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ บางทีออกไปวาดนอกสถานที่ทั้งวัน แต่กลับไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย เวลาที่คุณวาดภาพใดๆ คุณควรสังเกตรูปร่าง รูปทรง รวมทั้งโครงสร้างของดอกไม้ แล้วเลือกวาดมุมที่คุณคิดว่าชอบที่สุด คุณควรสังเกตสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบๆ ตัวอย่างที่คุณวาด เช่น แมลง ลักษณะผิวดิน หรือแม้กระทั่งใบไม้แห้ง ดิน หิน อาจนำบางอย่างรอบๆ นั้น กลับไปวาดต่อที่บ้านได้
          บางครั้งดิฉันมักใช้ดินสอสีร่างแบบอย่างรวดเร็ว  โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่สำคัญ เช่น จำนวนกลีบดอก จำนวนเกสรเพศผู้  จำนวนเกสรเพศเมีย รูปทรงของดอก การติดของใบกับลำต้น เป็นต้น  เพราะว่าพืชบางชนิดมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอย่างรวดเร็ว  ดอกไม้บางชิดบานในช่วงสั้นๆ แล้วก็อาจเหี่ยวเฉาตายไปภายในเวลาวันเดียว  เพราะฉะนั้นคุณต้องรีบวาด และเก็บรายละเอียดต่างๆ อย่างเร็วที่สุดเพื่อให้ได้ภาพที่ดีที่สุด
          ดิฉันมีสามีที่คอยช่วยเหลือดิฉันในการถ่ายภาพวัตถุต่างๆ เขาใช้กล้องถ่ายภาพของ Nikon โดยใช้เลนส์ชนิดต่างๆ เมื่อไม่นานมานี้ ดิฉันเพิ่งซื้อกล้องของ Contax G2 มันมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ใช้งานง่าย สามารถบันทึกภาพได้รายละเอียดที่ชัดเจน และสีสวย  ดิฉันใช้กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอลถ่าย แต่คุณภาพของกล้องดิจิตอลมักสู้กล้องถ่ายภาพขนาด 35 มม. ทั่วไปไม่ได้ กล้องที่มีระบบออโตดฟกสั SRL (Single lens) เป็นกล้องที่เหมาะสำหรับการถ่ายภาพตัวอย่างต้นไม้และดอกไม้ สำหรับฟิล์มที่ใช้ ดิฉันใช้ฟิล์มที่มีความไวแสง 400 ASA ซึ่งเหมาะสำหรับภาพที่มีระดับแสงต่างๆ กัน  แต่กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอลก็มีข้อได้เปรียบก็คือ สามารถดูผลงานได้เร็วโดยไม่ต้องนำฟิล์มไปล้างที่ร้าน สามารถดูได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้านได้ทันที และสามารถแก้ไขปรับแต่งภาพได้เลย ปัจจุบันนี้มีการพัฒนาเร็วและมีรุ่นใหม่ๆ ออกมาให้ผลดีมาก

 

        

 

1.  กล่องสีน้ำ
     วาดภาพนอกสถานที่ เมื่อปิดเก็บแล้วเมื่อเปิดออกใช้
     จะเป็นจานสีและมีที่เก็บน้ำด้วย

2.  สมุดวาดร่างภาพ

 
   

          สรุปขั้นสุดท้าย  ในสมุดวาดภาพของคุณควรมีรายละเอียดดังกล่าวต่อไปนี้คือ  บันทึกรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับตัวอย่างที่วาด  มาตราส่วน  วันที่  สถานที่  ชื่อสีที่ใช้ในส่วนต่างๆ ของภาพ คือ สีเขียวของใบอ่อน และสีเขียวของใบแก่จะไม่เหมือนกัน  รวมทั้งสีที่ผสมกันไว้ด้วย เผื่อว่าในอนาคต เมื่อคุณมาวาดต่อที่บ้าน คุณจะได้สีที่ตรงกันได้ถูกต้อง